10.000 ₺

Satış fiyatıdır. Satıştan elde edilecek gelir çocuk esirgeme kurumuna bağışlanacaktır.